De VEGAtest is gebaseerd is op het resoneren van elektromagnetische trillingen en het op elkaar passen van elektromagnetische golven en velden. Hierbij wordt de weerstand gemeten op een willekeurige plaats op de huid. Met de Vegatest-methode kunnen uitspraken gedaan worden over zwakke organen, belasting door pesticiden of insecticiden, een gebrek aan bepaalde stoffen, aanwezige parasieten, vergiftigingen met zware metalen, overgevoeligheid voor bepaalde levensmiddelen en allergische reacties of intoleranties.

De VEGAtest-methode onderzoekt ook de oorzaken van pijn en chronische, verborgen ontstekingshaarden. Vaak is er dan een uitgebreide test noodzakelijk om te kijken waar de ontstekingshaarden zich bevinden en waar het door veroorzaakt wordt. Vaak zien we een bacterie of een schimmel infectie die de chronische klachten veroorzaken. Tegenwoordig zijn er ook tal van virussen waar veel mensen ongemerkt chronisch last van hebben.

Op deze manier wordt de oorzaak van klachten behandeld in plaats van uitsluitend de symptomen. Bij het inzetten van deze behandelvorm wordt bovendien een individueel, lichamelijk goed verdraagbaar en effectief natuurlijk middel of behandelmethode voor iedere individuele persoon opgesteld. Iedereen reageert op zijn geheel eigen wijze op de behandeling, dientengevolge zal elke behandeling ook anders verlopen. Belangrijk is het feit dat het lichaam de mogelijkheid krijgt om de zelf genezende kracht te activeren en daarmee aan de basis van de klacht te werken.

  • De test is pijnloos
  • De client houdt de handelektrode vast en met de penelektrode wordt gezocht naar het uiteinde van een energiebaan, die meestal naast de nagel van middel- of ringvinger ligt
  • Nu worden verschillende frequenties van ziekten, organen, vitamines en/of medicamenten in het meetcircuit gebracht en gemeten of deze ziekten aanwezig zijn of dat organen aangetast zijn en/of medicamenten nodig zijn
  • Meestal is na een anderhalf uur meten de “puzzel” compleet
  • Kinderen kunnen getest worden bij de ouders op schoot